IndionDesign boekomslag Lessen in orde in het mbo

Uitgeverij Coutinho publiceert educatieve uitgaven voor universitair, hoger beroeps- en volwassenenonderwijs.

Voor Uitgeverij Coutinho heb ik een aantal boekomslagen ontworpen.

 

BOEKOMSLAG ONTWERPEN