Brede school De Ontdekking is in 2009 ontstaan na een fusie van 2 basisscholen.

Voor de nieuwe school heb ik een logo en uitgebreide huisstijl ontworpen. De onder-, midden- en bovenbouw hebben ieder een eigen herkenbaar icon.
Het drukwerk van de rapporten is inmiddels vervangen door digitale rapporten die door de leerkrachten digitaal ingevuld kunnen worden; de leerlingen krijgen het rapport uitgeprint in een rapportmap.
De school is in 2014 verhuisd naar een nieuw gebouw en in plaats van een gevelbord met logo staan er nu 9 vlaggen op het schoolplein.

logo | icons | briefpapier | envelop | schoolgids | digitaal rapport | rapportmap | A5-folder | nieuwsbrief | vlag | gevelbord | muurschildering | decor | strippenkaart